• 190 ถ.รัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
  • 09-4864-5895 (k.Supangwilai)
  • tv360expo@gmail.com
 
Slide background

มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา

รวมพลคนรักโลก พ้นวิกฤตน้ำ
Green Solutions for Saving Life
 

24-26 กุมภาพันธ์ 2560 เมืองทองธานี ฮอลล์ 3
พี่แซค tv360 องศา
Slide background

Save Water Save Life

เรายังต้องพึ่งพา ฝน จากธรรมชาติอย่างเดียวหรือ?

วิถีชีวิตคนไทยต้องอยู่บน เส้นด้าย

การจัดการ"น้ำ" อีกนานแค่ไหน?
Slide background

พาเหรดดารารักษ์โลก

พร้อมกิจกรรมสนุกบนเวที
Slide background

พบกันที่ อิมแพค เมืองทองธานี เร็วๆ นี้

มาร่วมมือร่วมใจกัน รักษาโลกนี้ไว้

เพื่อคุณ เพื่อลูกหลาน เพื่อเราทุกคน
มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา
Learn to Live in The World of Change


Save Water Save Lifeการกลับมาของความยิ่งใหญ่ในงาน Save The world Expo ภายใต้แนวคิด ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560

 

ชม รู้ ช็อป เพลิน


พบสุดยอดนวัตกรรม พลังงานทดแทน
องค์กรสีเขียว สินค้าและบริการสีเขียว
พร้อมมินิคอนเสิร์ตดารารักษ์โลก


 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ มักเกิดควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้า โดยขาดการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมทำให้ ทรัพยากรที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศน์

การจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ ตามที่ทุกภาคส่วนดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดีขึ้นได้และสามารถพาไทยสู่ความยั่งยืน

และจากการที่งาน “มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา Save the World Expo” ครั้งที่ 4 ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28-30 ตุลาคม 2559 ภายใต้แนวคิดหลัก “น้ำเพื่อชีวิต” ได้มีการเลื่อนการจัดงานเพื่อร่วมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งาน “มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา Save the World Expo” ครั้งที่ 4 จึงปรับแนวคิดหลักในการจัดงานเป็น “ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณด้านสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้ทุกองค์กรพันธมิตรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมกันนำประเด็นทางสิ่งแวดล้อมมาขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืนตามพระราชปณิธานของพระองค์

“มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา Save the World Expo” เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้จัดแสดงผลงาน องค์ความรู้และนวัตกรรม ในการปกป้องและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งของไทยและต่างประเทศ ถือเป็นงานแสดงนิทรรศการและธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศแห่งแรกในไทย ที่สร้างสรรค์โดยองค์กรสื่อในนาม “ทีวีรักษ์โลก” โดยรายการ “ทีวี360องศา” ครอบครัวข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

จากความสำเร็จตลอด 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2556-2558) ภายใต้แนวคิด “Learn to Live in the World of Change” หรือ “การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงของโลก” นำเสนอบนหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" บนพื้นฐานการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมใน "ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain)" สะท้อนและล้อไปกับการแก้ปัญหา "น้ำเป็นวาระแห่งชาติ" ของรัฐบาลอีกด้วย

เศรษฐกิจพอเพียง ตอบโจทย์ "การพัฒนาที่ยั่งยืน" ให้ประเทศต่างๆ ได้ทุกมิติ หลังพิสูจน์ในไทยมานับสิบปี สามารถเรียนรู้และนำไปใช้พัฒนาประเทศได้จริง ซึ่งสอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่ใช้เป็นวาระการพัฒนาโลกใน 15 ปีข้างหน้า ที่ ไทยจะเป็นประธานกลุ่มจี 77 ปี 2559 โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการผลักดันให้ประเทศสมาชิกบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Twitter News update

 

ZONE รูปแบบการจัดงาน

 

สถานการณ์โลกในปัจจุบัน

World Situation 

 

เรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป


ร่วมสัมมนาเพื่อรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก เตรียมตัวรับมือกับผลกระทบจากสมดุลธรรมชาติที่เสียไป และร่วมกันหาวิธีปกป้องแก้ไข ช่วยโลกให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งอย่างยั่งยืน จากวิทยากรผู้ที่มากด้วยประสบการณ์ให้ด้านสิ่งแวดล้อมจากสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและประเทศไทย ที่จะร่วมกันคิด ร่วมกันเสนอทางออกให้ "เรา" ได้ก้าวตามจุดมุ่งหมายดังพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงยั่งยืนตลอดไป


หัวข้อ "สร้างอนาคตสิ่งแวดล้อมไทย ด้วย Save The world Expo 2018"
26 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 11:00 - 12:00 น.

หัวข้อ "คุณกล้า.....คืนถิ่น(ป่ะ?)"
25 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 11:00 - 12:00 น.หัวข้อ "ฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ"
24 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 13:30 - 14:00 น.


หัวข้อ "Save Water save Life"
24 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 11:00 - 12:00 น.

Prof.TimWood

Prof.Dr.Tim Wood


PRESENT POSITIONS

- Professor Emeritus of Biological Sciences, Wright State University, Dayton, Ohio.
- Senior Scientist, Bryo Technologies LLC, Dayton, Ohio.

PROFESSIONAL INTERESTS

- Biology of bryozoans, especially distribution, ecology, colony development, taxonomy, and biofouling control.
- Ecology of marine and freshwater communities, including biological monitoring of water quality.

PUBLICATION

- Heavy predation on freshwater bryozoans by the Golden Apple Snail, Pomacea canaliculata Lamarck, 1822 (Ampullariidae). The Natural History Journal of Chulalongkorn University
- Freshwater bryozoans of Thailand (Ectoprocta and Entoprocta). The Natural History Journal of Chulalongkorn University
- Introduction to the study of freshwater bryozoans in Thailand [in English and Thai]. Kasetsart University Press, Bangkok, Thailand.

Prof.Bable

Dr.Mukand S. Babel


PRESENT POSITIONS

- Professor and Coordinator of Water Engineering and Management at the Asian Institute of Technology (AIT), Thailand.
- Directorship of the Center of Excellence for Sustainable Development in the Context of Climate Change (SDCC)
- Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences (SHIATS), Allahabad, India

PUBLICATION

- Member of the Advisory Committee of the World Water Quality Assessment, an initiative of UN-Water Group led by UNEP and GEMS/Water
- Member of the Executive Committee, Asia Pacific Division (APD) of International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR)
- Directors of the Executive Board of International Water Resources Association (IWRA)
- Member of recently established Asian Water Council (AWC) representing the Asian Institute of Technology (AIT).

Prof.Bavor

Prof.John Bavor


PRESENT POSITIONS

- Director of the University of Western Sydney’s Water Research Laboratory and Centre for Water and Environmental Technology.

PROFESSIONAL CAREER

- Professor at UNSW School of Civil Engineering, as Project Director, Cooperative Research Centre.
- Ecology of marine and freshwater communities, including biological monitoring of water quality.

PUBLICATION

- Member of the Australian Commonwealth Department of Industry, Science and Technology's Collaborative program
- Member and Regional Coordinator of the International Water Association
- Project Leader for ecotechnology option development for sustainable agriculture, Chaohu Lake, China.
GALLERY / EVENTS ประมวลภาพงานครั้งก่อน

CLIP GALLERY ประมวลคลิปงานครั้งก่อน

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจเข้าร่วม "รวมพลคนรักโลก พ้นวิกฤตน้ำ" กับเรา
มาร่วมมือกัน Save Water Save Life รักษาโลกนี้ไว้ให้ยั่งยืน

หากท่านหรือหน่วยงานของท่านต้องการที่จะเข้าร่วมจัดงานมหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2016 SAVE THE WORLD EXPO ในครั้งนี้ อย่ารอช้า !!!

เข้าร่วมจัดงาน
 

TV360 The cartoon
การ์ตูนส่งเสริมให้ทุกคนหันมารักษ์โลก

GOOD to SHARE
สิ่งดีๆ ที่อยากแชร์ให้คุณรู้

 

Green Tips

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background